Before 2012

来源:

3.Xiaoqi Li, Lei Xi, Ruixin Jiang, Lei Yao, and Huabei Jiang*,"Integrated diffuse optical tomography and photoacoustic tomography:phantom validations", Biomedical Optics Express, Vol. 2, Iss. 8 | 21 July 2011 | 2348-2353.[pdf]


2.Lei Xi*, Jingjing Sun,Yiping Zhu, Lei Wu, Huikai Xie, and Huabei Jiang, "Photoacoustic imaging based on MEMS mirror scanning", Biomedical Optics Express, Vol. 1, Iss. 5 | 02 November 2010 | 1278-1283.[pdf]


1.Kun Bi, Xiaochun Xu, Lei Xi, Shaoqun Zeng, and Qingming Luo*, "A DR-WFOI fusion system for the real-time molecular imaging in vivo", Chinese Optics Letters, Vol. 6, No. 12 | 10 December 2008 | 893-895.[pdf]


分享